Menu

İnsan Kaynakları

En değerli kaynağımız insan gücünü en etkin şekilde değerlendirerek, çalışanlarımızı mutlu kılacak, verimliliği arttıracak süreçleri tanımlamak ve stratejik iş ortağı olarak tüm diğer fonksiyonlara sürekli destek vererek şirket hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

Bu takımın bir parçası olarak gördüğümüz her çalışanımızın katkısını önemsiyor ve elde edilen başarıyı paylaşıyoruz.