Menu

Özel Doktor Hizmeti

  Doktorlarımız acil müdahale gerektirmeyen durumlar haricinde sizleri yerinizde ziyaret ederek muayene ve tedavi uygulamalarını yerine getirmektedir.

  Hizmetlerimiz kişilerin yaşadıkları ortamda sağlık hizmetlerini almasını sağlar

  Hastane psikolojisini ortadan kaldırmaktadır

  Enfeksiyon risklerini azaltmaktadır

  Kişilerin yaşam kalitelerini yükseltmektedir

  Kişilere özel bakım avantajı sağlamaktadır